No Frame

Shërbimet

Ultrazëri 4D

Ultrazëri 4D përdoret gjerësish gjatë përcjelljes së shtatzënisë. Përmes 4D teknologjisë mund të shihet zhvillimi i frytit që nga momenti i implantimit, mund te analizohet morfologjia e frytit në tremujorin e parë si dhe zhvillimi i bebes në tremujoret vijues. Përveç kësaj, permes ekzaminimit 4D mund te shihet edhe fytyra e bebes dhe të përcillen lëvizjet dhe sjelljet e bebes.

Me ekzaminimin 4D mund te diagnistifikohen edhe tumoret e mitrës dhe të vezoreve si dhe të zbulohen anomali të mitrës.

Me Doppler mund të merret informacion për vaskularizimin e organeve dhe tumoreve gjenitale dhe në këtë mënyrë vlerësohet malinjiteti potencial i tyre.

kjo web faqe u perkrah nga